HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

BƯỚC 1: KHỞI ĐỘNG

BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ

 • Nhấn vào nút "Đăng Ký" để tiến hành đăng ký tài khoản sử dụng
 • Để tiếp tục vui lòng đọc kỹ các diều khoản sử dụng. Nếu đồng ý, nhấn vào nút “Tôi đã đọc kỹ và chấp nhận điều khoản” ở cuối trang

BƯỚC 3: KHAI BÁO THÔNG TIN

 • Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc vào ô tương ứng.
 • Lưu ý:
- Mã số đại lý: Gồm 9 ký tự
- Số CMND: Nhập số CMND đã đăng ký
- Ngày tháng năm sinh: Theo định dạng ngày/tháng/năm
- Mật khẩu: Do các anh chị tự đặt. Vui lòng ghi nhớ lại mật khẩu này để sử dụng cho các lần đăng nhập sau.
- Nhập lại Mật khẩu: Xác nhận lại mật khẩu đã đặt ở bước trên
 • Nhấn nút "Gửi" để hoàn tất việc đăng ký
 • Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận đăng ký hoàn thành
 • Hệ thống tự động gởi email kích hoạt tài khoản đến địa chỉ email mà anh chị đã cung cấp cho công ty

BƯỚC 4: KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

 • Đăng nhập vào hộp thư email của mình
 • Mở thư được gửi từ địa chỉ AIA VN, Ketnoiaia
 • Nhấn vào đường liên kết đính kèm trong thư để kích hoạt tài khoản
 • Nhập mật khẩu (đã khai báo ở bước 3) và nhấn vào nút "Kích hoạt"
 • Việc kích hoạt tài khoản của anh/chị phải được hoàn tất trong vòng 72 giờ, tính từ thời điểm anh/chị hoàn tất Bước 3 ở trên. Quá thời gian quy định này, đường dẫn kích hoạt tài khoản sẽ không còn giá trị và anh/chị cần liên hệ với bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng của AIA Việt Nam theo địa chỉ email vn.customer@aia.com hoac điện thoại: (08) 3812 2888 để thông báo tình trạng này