An Nghiệp Hưu Trí

Là nhà quản lý, bạn đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả và khác biệt để thu hút và gìn giữ nhân tài trong doanh nghiệp của bạn?
Là nhân viên, bạn đang tìm kiếm một giải pháp cho quãng đời hưu trí thoải mái và sung túc?

Sản phẩm An Nghiệp Hưu Trí của AIA Việt Nam sẽ là giải pháp phù hợp cho cả nhà quản lý và nhân viên. An Nghiệp Hưu Trí không chỉ giúp doanh nghiệp xây dựng được nguồn nhân lực chủ chốt, một lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, mà còn giúp các nhân viên lập kế hoạch cho một tuổi hưu an nhàn bên gia đình

QUYỀN LỢI

Quyền lợi của Doanh nghiệp
  • Là một giải pháp để thu hút và gìn giữ nhân tài
  • Có nhiều lựa chọn linh hoạt phù hợp với nhu cầu của Doanh nghiệp
  • Hưởng ưu đãi về thuế
Xem chi tiết
Quyền lợi của Thành viên
  • Được nhận thêm khoản đóng góp từ Doanh nghiệp
  • Hưởng lợi từ kết quả đầu tư theo chính sách hiệu quả và an toàn
  • An hưởng những ngày vàng hưu trí với thu nhập ổn định và gia tăng
Xem chi tiết

Công cụ tính toán kế hoạch hưu trí

Công cụ tính toán mực thu nhập hàng năm khách hàng nhận được trong giai đoạn nhận quyền lợi hưu trí, dựa vào các yếu tố chính như:

  • Tuổi hưu trí dự kiến
  • Khoản đóng góp định kỳ
  • Số tiền bảo hiểm
  • Lãi suất dự kiến
Xem chi tiết

Quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm

Xem chi tiết

Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm

Xem chi tiết

Thông tin lãi suất

Xem chi tiết